Ar kabinete dirbantys gydytojo ir bendrosios praktikos slaugytojos išsilavinimą turintys darbuotojai privalo išklausyti HN 66:2013 9 punkte nurodomą higienos įgūdžių mokymo programą?

Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti) privalo išklausyti HN 66:2013 9  punkte nurodomą higienos įgūdžių mokymo programą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-08