Sveikatos priežiūros įstaigos

Infekcijų kontrolės procedūrų vadovas turi būti tikslinamas, papildomas, kai pasikeičia procedūroms  naudojamos  medicinos priemonės bei valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos priemonės ar įranga, taip pat, jei pasikeičia teisės aktų reikalavimai šių procedūrų atlikimui.

 

Tualetams valyti, dezinfekuoti turi būti atskiras paženklintas valymo / dezinfekcijos inventorius.

Šie dokumentai saugomi pagal įstaigoje nustatytą tvarką (ne trumpiau kaip 3 metus).

Higienos įgūdžių kursus dėl medicininių atliekų tvarkymo privalo nbūti išklausę darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti).

Taip, prieš pradėdami dirbti šie darbuotojai turi išklausyti Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendrąją programą (kodas HB) ir Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąją programą (kodas H11).

Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti) privalo išklausyti HN 66:2013 9  punkte nurodomą higienos įgūdžių mokymo programą.

Medicininės atliekos turi būti surenkamos į kitos spalvos pakuotes nei kitos sveikatos priežiūros įstaigoje susidarančios atliekos.

Paketų žymėjimas (informacijos rašymas) turi būti saugus, kad nebūtų pažeistos pakavimo priemonės. Tiesiogiai ant paketo rašoma žymekliais, kurių rašalas atsparus sterilizacijos veiksnių poveikiui.

Įkrovos numeryje koduojami: sterilizatoriaus eilės numeris (jei naudojami keli sterilizatoriai), sterilizavimo proceso ciklo numeris, sterilizuojamų paketų arba neįpakuotų medicinos priemonių įkrovos sudėtis (turinys), operatorius.

Ne, negalima, nes neįpakuotos sterilizuotos medicinos priemonės naudojamos tuoj pat po sterilizacijos ir vietoje (negabenamos į kitas patalpas).

Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymo / dezinfekcijos inventorius, priemonės turi būti laikomos tam skirtoje patalpoje (zonoje) ir (ar) spintoje.

Taip, turi būti sieniniai skysto muilo dozatoriai, skysto muilo, sieniniai rankų antiseptiko dozatoriai,  pramoninės gamybos alkoholinio rankų antiseptiko, atitinkančio LST EN 1500 ir LST EN 12791 reikalavimus. Sieninis antiseptiko dozatorius nebūtinas, jeigu pramoninės gamybos alkoholinio rankų antiseptiko indą su pompa, tinkama dozuoti, galima stabiliai pastatyti ant horizontalaus paviršiaus.

Patalpose, kuriose yra ypatinga infekcijos rizika pacientui ir personalui (operacinės, intensyvios terapijos ir reanimacijos, nudegimų, transplantacijos, onkohematologijos, neonatologijos, infekcinių ligų skyriai, izoliavimo, gimdymo ir dializės palatos), dozatoriaus indas ir pompa keičiami tik kitu skysto muilo ir antiseptiko vienkartiniu dozatoriaus indu ir pompa arba vienkartine rankų paruošimo sistema.  Kitose patalpose dozatoriaus indas keičiamas kitu skysto muilo ir antiseptiko vienkartiniu dozatoriaus indu arba užpildomas tik tada, kai jis yra tuščias.  Naudojant pakartotinai, skysto muilo ir antiseptiko dozatorius ir jo dalys (priedai) bei daugkartinio naudojimo indas prieš kiekvieną pripildymą turi būti išvalyti ir dezinfekuoti pagal gamintojo rekomendacijas.

Sieninis antiseptiko dozatorius nebūtinas, jei pramoninės gamybos alkoholinio rankų antiseptiko indą su pompa, tinkama dozuoti, galima stabiliai pastatyti ant horizontalaus paviršiaus.

Negali.  Sveikatos priežiūros įstaigose skalbiniai tvarkomi HN 47-1:2020 10 priede nustatyta tvarka.

Pagal HN 47-1:2020 136 punktą, paviršius, ant kurio išsipylė ar išsitaškė mažas kraujo ir (ar) kūno skysčio, ekskreto kiekis, turi būti nušluostomas vienkartine skystį sugeriančia servetėle, po to paviršius šluostomas valymo priemonės tirpalu ir dezinfekuojamas aktyviojo chloro arba kitu vidutinio lygio cheminės dezinfekcijos preparatu, skirtu paviršių dezinfekcijai, pagal gamintojų naudojimo instrukcijas.

Paviršius, ant kurio išsipylė ar išsitaškė didelis kraujo ir (ar) kūno skysčio, ekskreto kiekis, dezinfekuojamas užpilant skystį sugeriančiomis granulėmis arba per uždėtą skystį sugeriančią servetėlę drėkinamas (užpilamas) 1 proc. (10000 ppm) aktyviojo chloro dezinfekcijos tirpalu. Paviršius, pašalinus teršalus, valomas valymo priemonės tirpale sudrėkinta vienkartine popierine ar audeklo servetėle.

Turi būti įstaigos vadovo patvirtintos šios procedūros:   1. rankų higienos procedūra; 2. medicinos priemonių ir kitų gaminių (dantų atspaudų, šakučių, dantų protezų ir jų dalių, individualių šaukštų ir kt. priemonių) valymo, dezinfekcijos procedūra; 3. aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių higienos planas ir valymo, dezinfekcijos procedūra.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-08