Kuo vadovaujantis ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigoje turi būti vykdoma kenkėjų kontrolė?

Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-55  „Dėl Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priede nurodyti objektai, kuriuose turi būti organizuojamas nuolatinis graužikų ir nariuotakojų stebėjimas bei naikinimas, tarp jų ir  Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, bendrojo ugdymo mokyklos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11