Kokia temperatūra turi būti patalpose, kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa?

Patalpose, kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, temperatūra šaltuoju metų laikotarpiu turi atitikti dydžius, nurodytus lentelėje, o šiltuoju metų laikotarpiu turi būti ne aukštesnė kaip 26 °C. Grupių, kuriose ugdomi judesio ir padėties sutrikimų turintys vaikai ir vaikai iki 1 metų amžiaus, žaidimų patalpose / erdvėse šaltuoju metų laiku temperatūra turi būti 21–23 °C.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11