Ar visais atvejais galima didinti vaikų skaičių grupėje?

Ne. Grupės vaikų skaičius gali būti didinimas ne daugiau kaip dviem vaikais tik prireikus užtikrinti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimą vaikams, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-08