Ar yra reglamentuotas mokyklų laiptų turėklų aukštis?

Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nėra nustatytas laiptų turėklų aukštis, tai reglamentuota statybos techniniame reglamente STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, kuriame nustatyta, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo lavinimo ir internatinėse mokyklose (pirmosioms klasėms) turėklų aukštis turi būti ne mažesnis kaip 1,20 m.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11