Ar reikia bibliotekininkei, dirbančiai mokyklos skaitykloje, išklausyti higienos mokymus?

Atsižvelgiant į tai, kad dažnu atveju mokykloje dirbantis bibliotekininkas nėra pedagogas, o turi lietuvių filologijos išsilavinimą, o  Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąraše nurodyta, kad atitinkamas higienos įgūdžių mokymo programas privalo išklausyti tik „Švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai“, todėl jiems šie mokymai yra neprivalomi.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11