Ar bendrojo ugdymo įstaigoms reikės atlikti šalto ir karšto vandens tyrimą legionelėms nustatyti?

Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nėra nustatyta reikalavimų dėl vandens tyrimų atlikimo, tačiau vanduo turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" reikalavimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-08