Ar aukštųjų mokyklų pedagoginiams darbuotojams reikia išklausyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo kursus?

Lietuvos higienos normoje HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ toks reikalavimas nėra nustatytas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11