Patalpų ir inventoriaus valymui reikia naudoti pagal paskirtį tinkančias valymo priemones.

Užtvara skirta apsaugoti pirties paslaugų vartotojus nuo nudegimų.

Dušo (-ų) ragelio (-ų) galvutė (-ės) valoma (-os) ir dezinfekuojama (-os) ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

HN 39:2016 nenustatyta, kuriose patalpose turi būti pakabinti termometrai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11