BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Visi įstaigoje dirbantys asmenys turi tiesioginį ar netiesioginį kontaktą su vaikais, todėl pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze, turėtų visi mokymo ir ugdymo įstaigų darbuotojai.

Atsižvelgiant į tai, kad dažnu atveju mokykloje dirbantis bibliotekininkas nėra pedagogas, o turi lietuvių filologijos išsilavinimą, o  Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąraše nurodyta, kad atitinkamas higienos įgūdžių mokymo programas privalo išklausyti tik „Švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai“, todėl jiems šie mokymai yra neprivalomi.

Mokymo klasės ir mokymo kabinetai, kuriuose neįrengta mechaninio vėdinimo sistema, turi būti išvėdinami po kiekvienos pamokos.

Mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, aktų salėje oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 18 °C ir šaltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 22 °C, o šiltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 26 °C.

Karštas vanduo turi būti tiekiamas į maisto tvarkymo patalpas, mokomąją virtuvę, prausyklą prie valgyklos, dušus, tualetus, sveikatos kabinetą.

 

Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 oC.

HN 21:2017 leidžia naudoti rankų džiovintuvus arba vienkartinius rankšluosčius, neišskiriant vienos ar kitos priemonės dėl galimai geresnės naudos. Renkantis priemones rekomenduojame atsižvelgti į Jūsų biudžeto galimybes.

Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nėra nustatytas laiptų turėklų aukštis, tai reglamentuota statybos techniniame reglamente STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, kuriame nustatyta, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo lavinimo ir internatinėse mokyklose (pirmosioms klasėms) turėklų aukštis turi būti ne mažesnis kaip 1,20 m.

Grindų aukščio pokyčiai turi būti pažymėti įspėjamaisiais ženklais arba kontrastinga spalva. Mokykloje, skirtoje regos sutrikimų turintiems mokiniams, laiptų spalva turi būti kontrastinga sienų spalvai.

Sporto salėje radiatoriai turi būti apsaugoti nuo galimo susidūrimo, įrengiant saugos priemones.

Taip, konstrukcinių medžiagų dirbtuvėse, mokomojoje virtuvėje mokiniai turi dirbti vilkėdami tinkamo dydžio darbine apranga (individualus chalatas, prijuostė ar pan.).

Tualeto, dušo patalpų ir įrangos paviršių dezinfekcijai naudojami teisės akto (2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) nustatyta tvarka autorizuoti biocidiniai produktai. Dušo patalpų grindys, dušo patalpose esantys kilimėliai (jeigu yra) valomi ir dezinfekuojami fungicidiniu (grybelio sukėlėjus naikinančiu) poveikiu pasižyminčiomis priemonėmis.

Mokykloje ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupė įrengiama vadovaunatis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimais.

Jeigu patalpos, kuriose atliekami statybos darbai, izoliuotos nuo kitų – gali. Draudžiama atlikti statybos darbus mokiniams esant patalpoje.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11