Koks yra poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tikslas?

1. Nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai; 2. Pasiūlyti pašalinti arba sumažinti kenksmingą planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai tinkamomis priemonėmis; 3. Nustatyti arba patikslinti sanitarinės apsaugos zonų ribas; 4. Motyvuotai pritarti ar nepritarti ūkinei veiklai pasirinktoje vietoje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11