Kokiu būdu poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaita gali būti teikiama NVSC?

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) Ataskaita, jos priedai ir kita susijusi informacija Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui gali būti pateikiama ir atsakymai iš jo gaunami tiesiogiai, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, taip pat elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11