Kokia informacija turi būti pateikta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos santraukoje?

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos santraukoje turi būti pateikta Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų 12 punkte nurodytos teikiamos informacijos santrauka.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11