Kaip visuomenė gali susipažinti su viešo visuomenės supažindinimo su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaita susirinkimo protokolu?

Visuomenė su protokolu gali susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje, jo veiklos vykdymo vietoje ir Ataskaitos rengėjo interneto svetainėse, jei tokių turi, arba kitoje viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkime bendrai sutartoje vietoje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11