Jeigu pateikti pasiūlymai yra pagrįsti ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaita yra taisoma?

Taip. Ataskaitos rengėjas atsižvelgdamas į visuomenės pasiūlymus, kurie argumentuoto visuomenės pasiūlymų įvertinimo dokumente buvo įvertinti kaip pagrįsti, pataiso Ataskaitą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11