Ar visuomenė turi būti supažindinama su poveikio visuomenės sveikatai vertinimu (PVSV) ataskaita?

Taip. Ataskaitos rengėjas savo lėšomis organizuoja visuomenės supažindinimą su Ataskaita.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11