Ar viešo visuomenės supažindinimo su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos susirinkimas gali vykti darbo laiku?

Ne.  Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas turi vykti seniūnijos (savivaldybės, jeigu joje nėra seniūnijų), kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, administracinėse patalpose arba kitose pasirinktose ir su seniūnija (savivaldybe, jeigu joje nėra seniūnijų) suderintose patalpose, esančiose teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla, ne darbo metu. Iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo pradžios ar jo metu Ataskaitos rengėjas turi paskirti viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo pirmininką ir sekretorių bei užregistruoti dalyvius. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo dalyvių kalbos yra protokoluojamos.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11