Ar privaloma nurodyti pastabos teikėjo vardą, pavardę, adresą, teikiant pastabą dėl susirinkimo protokolo? Per kiek dienų turi būti išnagrinėtos pateiktos pastabos protokolui?

Pastabas dėl protokolo per 3 darbo dienas nuo pastabų pateikimo termino pabaigos išnagrinėja viešą visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimą vykdęs Ataskaitos rengėjas, nurodydamas, kurios pastabos laikomos pagrįstomis, kurios nepagrįstomis, ir to motyvus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11