Ar prie ataskaitos turi būti pridėti visi dokumentai susiję su visuomenės informavimu?

Taip. Visi dokumentai, susiję su visuomenės informavimu (paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse, registruotų laiškų išsiuntimą patvirtinančių dokumentų kopijos, duomenys apie Ataskaitos viešą ekspoziciją, viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo protokolas, visuomenės pasiūlymų kopijos, atsakymai į visuomenės pasiūlymus, visuomenės pasiūlymų įvertinimo dokumentas), pridedami kaip Ataskaitos priedai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11