Ar po viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita susirinkimo galima teigti pasiūlymus dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos?

Taip, per 10 darbo dienų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11