Ar pasikeitus esminėms aplinkybėms, dėl kurių sanitarinės apsaugos zonos ribos turi būti koreguojamos, reikia poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (PVSV) atlikti iš naujo?

Taip.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11