Ar NVSC skelbia informaciją dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių?

Taip. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras per 10 darbo dienų po sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo turi paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą savo interneto svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11