Ar NVSC savo interneto svetainėje skelbia pranešimus apie gautas nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitas?

Taip. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), gavęs iš pareiškėjo Ataskaitą su priedais, atitinkančią Tvarkos aprašo 25–27 ir 29 punktų reikalavimus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi paskelbti pranešimą savo interneto svetainėje apie gautą nagrinėti Ataskaitą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11