Ar veiklai su kiekviena nuodingąja medžiaga išduodamas atskiras leidimas?

Vienam asmeniui išduodamas vienas neterminuotas elektroninis leidimas vykdyti vienos, kelių ar visų rūšių veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11