Kokiais atvejais reikalingas leidimas veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis?

Kai vykdoma veikla (gamyba, tiekimas rinkai, naudojimas), susijusi su 1, 2 ir 3 kategorijos ūmiai toksiškomis, 1A ir 1B kategorijos kancerogeninėmis, 1A ir 1B kategorijos mutageninėmis, 1A ir 1B kategorijos toksiškai veikiančiomis reprodukciją, 1 kategorijos specifiškai toksiškomis konkrečiam organui po vienkartinio poveikio, 1 kategorijos specifiškai toksiškomis konkrečiam organui po kartotinio poveikio cheminėmis medžiagomis ir (ar) mišiniais.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11