Kokiais atvejais leidimas-higienos pasas (LHP) yra patikslinamas?

Leidimas-higienos pasas (LHP) patikslinamas įrašant Licencijų informacinėje sistemoje įrašą apie pasikeitusius duomenis, jeigu pasikeičia leidime-higienos pase (LHP) nurodyti duomenys: juridinio asmens ar filialo pavadinimas, buveinės adresas, kodas (suteikiamas naujas kodas), fizinio asmens duomenys, adresas, kuriuo galima siųsti korespondenciją, ar kiti su vykdomos ūkinės komercinės veiklos sąlygomis nesusiję duomenys (rekvizitai), reorganizavus juridinį asmenį, jei nesikeičia ūkinės komercinės veiklos vykdymo vieta, taip pat siekiant ištaisyti klaidas, padarytas išduodant leidimą-higienos pasą (LHP) .

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-30