Jeigu fizinis, juridinis asmuo ar filialas numato verstis ūkine komercine veikla keliose vietose ar užtenka vieno leidimo-higienos paso (LHP)?

Ne. Jei komercinė veikla vykdoma keliose vietose, esančiose skirtingais adresais, išduodami atskiri kiekvienam adresui leidimai-higienos pasai (LHP).

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27