Ar visais atvejais gaunant leidimą-higienos pasą (LHP) reikia atlikti triukšmo sklindančio iš aplinkos matavimus?

Ne. Iš aplinkos sklindančio triukšmo matavimai privalo būti atlikti Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 2, 4, 5, 6 punktuose nurodytų veiklų (ligoninių veikla, ugdymo veikla, stacionarių socialinių paslaugų įstaigų veikla, apgyvendinimo paslaugų veikla) atitinkamose patalpose, numatytose Lietuvos higienos normoje, reglamentuojančioje triukšmo ribinius dydžius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27