Ar procedūras, susijusias su dokumentų, reikalingų leidimui-higienos pasui (LHP) gauti galima atlikti tik tiesiogiai kreipiantis į NVSC?

Nebūtinai. Visos procedūros ir formalumai, susiję su dokumentų, reikalingų leidimui-higienos pasui gauti, pateikimu ir sprendimų, susijusių su leidimų-higienos pasų (LHP), jų dublikatų išdavimu, patikslinimu, gavimu, gali būti pateikiami:

1. Atvykus į NVSC  į atitinkamą NVSC departamentą pagal apskritį, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir užpildžius prašymą;

2. Siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, paštu arba per kurjerį NVSC adresu: Kalvarijų g. 153, Vilnius arba į atitinkamą NVSC departamentą pagal apskritį;

3. Per nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinę sistemą (E. pristatymo), kurioje bus patvirtinta asmens tapatybė.

4. Atsiuntus prašymą NVSC el. paštu [email protected] Teikiant prašymą elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Reglamente (ES) 910/2014 nustatytus reikalavimus, arba suformuotas tokiu būdu, kuris leidžia prašymą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo autentiškumą;

5. Per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą – Elektroninius valdžios vartus epaslaugos.lt, kurioje bus patvirtinta asmens tapatybė (dėl leidimo-higienos paso išdavimo, patikslinimo, galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, dublikato išdavimo).

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27