Ar paslaugų teikimo vietoje vartotojams matomoje vietoje turi būti pateiktas leidimo-higienos paso (LHP) originalas?

Nuo 2023 m. kovo 1 d. popieriai leidimai-higienos pasai (LHP) neišduodamai (leidimas-higienos pasas (LHP) išduodamas įrašant Licencijų informacinėje sistemoje įrašą), todėl nebelieka pareigos paslaugų teikimo vietoje vartotojams matomoje vietoje pateikti leidimo-higienos paso (LHP) originalo. Informaciją apie išduotus leidimus-higienos pasus (LHP) galima surasti Licencijų informacinėje sistemoje (internetinė prieiga: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-30