Ar leidime-higienos pase (LHP) turi būti konkrečiai nurodyta vykdoma veikla?

Taip. Konkreti veikla turi būti nurodyta pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje nurodytų ūkinės komercinės veiklos rūšių, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas, sąrašą, o ne pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytas veiklos rūšis. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-01