Ar informacija apie išduotus, sustabdytus ar panaikintus leidimus-higienos pasus (LHP) yra viešai prieinama?

Taip. Informaciją apie išduotus leidimus-higienos pasus (LHP), leidimų-higienos pasų (LHP) galiojimo sustabdymą ir panaikinimą, leidimų-higienos pasų galiojimo sustabdymo panaikinimą nurodant leidimo-higienos paso (LHP) numerį, išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo datą, fizinį, juridinį asmenį ar filialą, kuriam jis išduotas, veiklos vietą ir rūšį galima surasti Licencijų informacinėje sistemoje (internetinė prieiga: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch).

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-30