Kokios medžiagos yra draudžiamos/ribojamos kosmetikos gaminiuose?

Kosmetikos gaminiuose negali būti draudžiamų medžiagų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priede, ir ribojamų medžiagų, kurios panaudotos nesilaikant Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 III priede nustatytų reikalavimų.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11