Per kiek laiko išduodamos išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygos?

NVSC išlygos sąlygas išduoda per 20 darbo dienų, jeigu nustato, kad tokia išlyga nekelia potencialaus pavojaus žmonių sveikatai ir vandens tiekėjai ėmėsi realių veiksmų tiems rodikliams atkurti bei informuoti geriamojo vandens vartotojus. Jeigu pateikti ne visi dokumentai ar informacija, siunčiamas raštas apie nustatytus trūkumus su prašymu pateikti papildomą informaciją.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11