Kas yra išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygos?

Sąlygos, kuriomis išlyga nekelia potencialaus pavojaus žmonių sveikatai (Išlygos sąlygas išduoda NVSC (įgaliotas NVSC VD).

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11