BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų išdavimas

Leidimas ribotą laikotarpį tam tikroje vandens tiekimo objekto teritorijoje viešai tiekti geriamąjį vandenį, kurio vienas ar keli toksiniai (cheminiai) rodikliai viršija teisės aktuose nustatytas ribines rodiklių vertes, nustatytas Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

Sąlygos, kuriomis išlyga nekelia potencialaus pavojaus žmonių sveikatai (Išlygos sąlygas išduoda NVSC (įgaliotas NVSC VD).

Savivaldybės vykdomoji institucija pateikia prašymą NVSC su būtinais dokumentais ir informacija.  NVSC išlygos sąlygas išduoda per 20 darbo dienų, jeigu nustato, kad tokia išlyga nekelia potencialaus pavojaus žmonių sveikatai ir vandens tiekėjai ėmėsi realių veiksmų tiems rodikliams atkurti bei informuoti geriamojo vandens vartotojus. Jeigu pateikti ne visi dokumentai ar informacija, siunčiamas raštas apie nustatytus trūkumus su prašymu pateikti papildomą informaciją. Jeigu nusprendžiama neišduoti sąlygų, siunčiamas raštas, kuriuo motyvuotai atsisakoma išduoti išlygos sąlygas. Išlyga taikoma kuo trumpesnį laiką, ne ilgiau kaip trejus metus.  Savivaldybės vykdomoji institucija pateikia prašymą NVSC su būtinais dokumentais ir informacija.  NVSC išlygos sąlygas išduoda per 20 darbo dienų, jeigu nustato, kad tokia išlyga nekelia potencialaus pavojaus žmonių sveikatai ir vandens tiekėjai ėmėsi realių veiksmų tiems rodikliams atkurti bei informuoti geriamojo vandens vartotojus. Jeigu pateikti ne visi dokumentai ar informacija, siunčiamas raštas apie nustatytus trūkumus su prašymu pateikti papildomą informaciją. Jeigu nusprendžiama neišduoti sąlygų, siunčiamas raštas, kuriuo motyvuotai atsisakoma išduoti išlygos sąlygas. Išlyga taikoma kuo trumpesnį laiką, ne ilgiau kaip trejus metus.  Papildoma informacija apie išlygų taikymą: Savivaldybės vykdomoji institucija gali leisti ribotą laikotarpį viešai tiekti geriamąjį vandenį (taikyti išlygą geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei). Išlyga taikoma ne ilgiau kaip 3 m. Savivaldybės vykdomoji institucija pateikia prašymą NVSC su būtinais dokumentais ir informacija. NVSC išduoda išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei sąlygas. Jeigu ketinama antrą kartą taikyti išlygą, savivaldybės vykdomoji institucija pateikia prašymą NVSC su būtinais dokumentais ir informacija, NVSC perduoda Europos Komisijai patikrinimo medžiagą ir nurodo sprendimo antrą kartą taikyti išlygą motyvus. Išlyga antrą kartą taikoma ne ilgiau kaip 3 m. Išskirtinėmis aplinkybėmis išlyga gali būti taikoma trečią kartą, šį leidimą gali suteikti Europos Komisija ir gali leisti ją taikyti ne ilgiau kaip 3 m.

Savivaldybės vykdomosios institucijos prašymas su būtinais dokumentais ir informacija (jie nurodyti Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“) pateikiamas NVSC

1. Laisvos formos prašymą; 2. dokumentus, kuriuose būtų nurodyta ši informacija apie konkrečią vandens tiekimo objekto teritoriją ar jos dalį: 2.1. toksinio (cheminio) rodiklio ar parametro vertės geriamajame vandenyje neatitikties nustatytiems reikalavimams priežastis ir išlygos taikymo motyvai; 2.2. konkretus toksinis (cheminis) rodiklis ar parametro vertė, atitinkami ankstesnės priežiūros rezultatai: tyrimų skaičius, rodiklio ar parametro mažiausia ir didžiausia vertės bei mediana (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį); 2.3. siūloma didžiausia laikinoji leidžiama rodiklio ar parametro vertė; 2.4. geografinė teritorija; 2.5. per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis; 2.6. gyventojų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, skaičius;  2.7. maisto tvarkymo subjektų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas (rodiklio ar parametro vertės pažeidimo poveikio kiekvieno maisto tvarkymo subjekto gaminamų galutinių produktų saugai tikimybės įvertinimas), sąrašas, raštu suderintas su teritorine valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba; 2.8. siūloma programinės priežiūros tvarka, raštu suderinta su teritorine valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba; 2.9. priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ar parametro vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės; 2.10. numatoma gyventojų informavimo tvarka; 2.11. siūloma išlygos taikymo laikotarpio trukmė.

NVSC išlygos sąlygas išduoda per 20 darbo dienų, jeigu nustato, kad tokia išlyga nekelia potencialaus pavojaus žmonių sveikatai ir vandens tiekėjai ėmėsi realių veiksmų tiems rodikliams atkurti bei informuoti geriamojo vandens vartotojus. Jeigu pateikti ne visi dokumentai ar informacija, siunčiamas raštas apie nustatytus trūkumus su prašymu pateikti papildomą informaciją.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11