Kokius dokumentus NVSC turi pateikti asmenys, norintys gauti geriamojo vandens kokybės išvadą?

  • prašymą dėl geriamojo vandens kokybės tyrimų išvados pateikimo;
  • akredituotoje ar atestuotoje laboratorijoje atlikto vandens mikrobiologinio ir cheminio tyrimų protokolus;
  • jeigu vandens laboratorinius tyrimus atliko atestuota laboratorija – laboratorijos atestaciją liudijančius dokumentus, kuriuose nurodyta atestuota tyrimų sritis.  

Mikrobiologinį tyrimą sudaro: žarninių lazdelių skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml); žarninių enterokokų skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml); 

Cheminį tyrimą sudaro: nitratų kiekis; nitritų kiekis; amonio kiekis; permanganato indeksas; savitasis elektrinis laidis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11