Geriamojo vandens išvada statytojui

  • prašymą dėl geriamojo vandens kokybės tyrimų išvados pateikimo;
  • akredituotoje ar atestuotoje laboratorijoje atlikto vandens mikrobiologinio ir cheminio tyrimų protokolus;
  • jeigu vandens laboratorinius tyrimus atliko atestuota laboratorija – laboratorijos atestaciją liudijančius dokumentus, kuriuose nurodyta atestuota tyrimų sritis.  

Mikrobiologinį tyrimą sudaro: žarninių lazdelių skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml); žarninių enterokokų skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml); 

Cheminį tyrimą sudaro: nitratų kiekis; nitritų kiekis; amonio kiekis; permanganato indeksas; savitasis elektrinis laidis.

Vandens mėginiai tyrimams turi būti paimti iš pastato vidaus vandentiekio tinklo ar įvado, arba tiesiogiai iš šulinio, jei projekte nebuvo numatytas vandens įvadas į pastatą. Atliktų vandens kokybės tyrimų rezultatai turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytus reikalavimus.

Geriamojo vandens tyrimus gali atlikti akredituotos laboratorijos. Jų sąrašas viešai prieinamas internetiniame tinklalapyje www.nab.lrv.lt/, skiltyje Akredituotos įstaigos. Rekomenduojame įsitikinti, kokius tyrimus jos atlieka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11