Kokie yra nustatyti terminai dėl biocidinių produktų liudijimo išdavimo/keitimo?

Terminai gali būti skirtingi, atsižvelgiant į autorizacijos liudijimo išdavimo/keitimo procedūras, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1), maksimalus terminas – 550 dienų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11