Kas yra 95 straipsnio sąrašas?

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo 95 straipsnio 1 dalis nustato, kad veikliosios medžiagos ir (arba) produkto tiekėjas turi būti įrašytas į šiame straipsnyje nurodytą sąrašą (95 straipsnio sąrašas) arba turėtų sąraše esančio asmens sutikimo raštą.   Europos cheminių medžiagų agentūra skelbia sąrašą savo tinklapyje: spausti čia

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11