Kaip man sužinoti ar mano produktas yra biocidinis produktas?

Produktas, kuris atitinka biocidinio produkto apibrėžimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) turi būti laikomas biocidiniu produktu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11