Kada reikia autorizuoti biocidinį produktą?

Norintys Lietuvoje (ar kitoje šalyje) tiekti į rinką ir naudoti biocidinį produktą turi jį autorizuoti pagal  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11