Biocidinių produktų autorizacija ir kiti klausimai

Įkainiai yra labai skirtingi, atsižvelgiant į autorizacijos liudijimo išdavimo procedūrą, nustatyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2000 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1458 (TAR, 2014-12-19, Nr. 20140).

Biocidiniai produktai gali būti tiekiami rinkai ar naudojami tik jeigu jiems išduotas autorizacijos liudijimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1).

 

Išsamią informaciją apie būdus, kuriais galite Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui pateikti paraišką ir kitus dokumentus, rasite paspaudę šią nuorodą https://nvsc.lrv.lt/asmenu-aptarnavimas

 

Produktas, kuris atitinka biocidinio produkto apibrėžimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) turi būti laikomas biocidiniu produktu.

Terminai gali būti skirtingi, atsižvelgiant į autorizacijos liudijimo išdavimo/keitimo procedūras, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1), maksimalus terminas – 550 dienų.

Kokios įmonės vykdo dezinfekciją/deratizaciją (kenkėjų kontrolę) yra paskelbta Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai prie Sveikatos apsaugos ministerijos internetiniame puslapyje (Juridinių asmenų visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų licencijų sąrašas).

 

Norintys Lietuvoje (ar kitoje šalyje) tiekti į rinką ir naudoti biocidinį produktą turi jį autorizuoti pagal  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1)

 

Autorizuotus biocidinius produktus galite rasti duomenų bazėje: https://biocidai.nvsc.lt

 

Ne negalima. Nacionalinis autorizacijos liudijimas, yra administracinis dokumentas, kuriuo valstybės narės kompetentinga institucija suteikia teisę savo teritorijoje ar tam tikroje jos dalyje tiekti į rinką ir naudoti biocidinį produktą.

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

 

Biocidinių produktų grupė – grupė biocidinių produktų, kurių:  i) panaši paskirtis;  ii) tos pačios veikliosios medžiagos;  iii) panaši sudėtis ir apibrėžti sudėties pakitimai ir  iv) panašus rizikos ir efektyvumo lygis;

 

Apdorotas gaminys – medžiaga, mišinys arba gaminys, kurie apdoroti vienu ar daugiau biocidinių produktų, arba į kuriuos sąmoningai įdėta vienas arba daugiau biocidinių produktų.

 

Taip reikia. Biocidinio produkto saugojimas Lietuvos teritorijoje prieš pateikimą į rinką yra vertinamas kaip „naudojimas“, todėl biocidinis produktas turi būti autorizuotas.

Biocidinių produktų tipai yra 22, suskirstyti į pagrindines 4 grupes: 1. Dezinfekantai; 2. Konservantai; 3. Kenkėjų kontrolė; 4. Kiti biocidiniai produktai.

 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras atlieka daugelio tipų biocidinių produktų autorizaciją. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybai – pagal kompetenciją autorizuoja priskirtus biocidinius produktus.

 

Biocidiniuose produktuose gali būti patvirtintos veikliosios medžiagos (spausti čia), medžiagos iš Reglamento (ES) Nr. 528/2012 I priedo ir vertinamos medžiagos iš Peržiūrėjimo programos reglamento (ES) Nr. 1062/2014 II priedo (spausti čia).

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo 95 straipsnio 1 dalis nustato, kad veikliosios medžiagos ir (arba) produkto tiekėjas turi būti įrašytas į šiame straipsnyje nurodytą sąrašą (95 straipsnio sąrašas) arba turėtų sąraše esančio asmens sutikimo raštą.   Europos cheminių medžiagų agentūra skelbia sąrašą savo tinklapyje: spausti čia

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11