Klausimai, susiję su darbuotojų testavimu

Darbai ir veiklos, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas:

o    asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla:
-    asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla;
-    valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
-    praktinis (klinikinis) mokymas, atliekamas asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
o    socialinės paslaugos ir veikla:
-    socialinių paslaugų įstaigose, paslaugų gavėjo namuose ir kitose viešosiose erdvėse teikiamos socialinės paslaugos;
-    valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos socialinių paslaugų įstaigose;
o    švietimo paslaugos ir veikla:
-    švietimo įstaigų, laisvojo mokytojo veikla ir kitų švietimo teikėjų švietimo veikla;
-    valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose;
-    vaikų stovyklų veikla;
o    vaistinių darbuotojų veikla;
o    krovinių tarptautinio vežimo veikla;
o    viešojo transporto ir keleivių vežimo veikla;
o    laisvalaikio ir (ar) pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimo veikla (renginių organizavimas ir lankytojų aptarnavimas);
o    viešojo maitinimo paslaugų teikimo veikla;
o    mažmeninės prekybos srityje dirbančių darbuotojų darbas;
o    viešojo administravimo subjektų darbuotojų veikla;
o    profesinė karo tarnyba;
o    veikla, susijusi su masinio užsieniečių antplūdžio, dėl kurio paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, valdymu (tiesioginis kontaktas su šiais užsieniečiais);
o    gamybos įmonių darbuotojų veikla (šios srities darbuotojai privalo periodiškai tirtis tik nuo 2021-09-13).

 

Ne. Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ grožio paslaugų veikla yra nurodyta tarp darbų ir veiklų, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, prieš pradedant dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujinant veiklą pasitikrinusiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.

 

Taip, nuo 2021-09-13 testuotis privalės visi gamybos srityje dirbantys asmenys, išskyrus darbuotojus:

•    Kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija):

-    kuriems prieš mažiau nei 210 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo patvirtinta PGR ar greituoju antigeno testu;
-    kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos.

•    Kurie buvo paskiepyti viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

-    praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio sprendimo 4.2.2.5 papunktyje nurodytą atvejį
-    praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;
-    praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio sprendimo 4.2.2.5 papunktyje nurodytą atvejį;
-    po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
-    praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“, „COVID-19 Vaccine Janssen“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu.

 

Darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, sveikatos patikrinimai finansuojami valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, padariniams šalinti. Tyrimai atliekami savivaldybių mobiliuosiuose punktuose, testuojama greitaisiais antigeno testais. Registracijai tyrimams vykdoma 1808.lt arba skambinant 1808.

Sveikatos patikrinimai (tyrimai) neatliekami darbuotojams:

•    kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija):

-    kuriems prieš mažiau nei 210 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo patvirtinta PGR ar greituoju antigeno testu;
-    kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos.

•    Kurie buvo paskiepyti viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

-    praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio sprendimo 4.2.2.5 papunktyje nurodytą atvejį
-    praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;
-    praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio sprendimo 4.2.2.5 papunktyje nurodytą atvejį;
-    po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
-    praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“, „COVID-19 Vaccine Janssen“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu.

 

Privalomai periodiškai profilaktiškai testuojamiems asmenims šiuo metu mobiliuosiuose punktuose atliekami greitieji antigeno testai. Jei asmuo pateikia neigiamą PGR tyrimo rezultatą – jis taip pat pripažįstamas.

 

Pripažįstami bet kurioje tyrimus atliekančioje įstaigoje atlikti tyrimai. Svarbus tyrimo metodas (PGR arba greitasis antigeno testas), o ne kas atliko testą.

 

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimą Nr. 544, privaloma tirtis kas 7-10 dienų.

 

Tinkami šie dokumentai:

1. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) vakcinacijos įrašas, teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo arba kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2)) rezultatų (duomenų) protokolas (persirgusiems asmenims) arba neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolas, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs prie ESPBI IS;

2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) pagal Nutarime nurodytus kriterijus arba nurodantis, kad asmens skiepijimas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina atitinka Nutarime nurodytus kriterijus, arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas neigiamas laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) atsakymas, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu. Atlyginimo dydis už išduodamą dokumentą neturi viršyti teikiamos paslaugos savikainos;

3. ESPBI IS duomenų pagrindu parengtas skaitmeninis pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo, persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar neigiamo tyrimų rezultato faktą, skirtas naudojimui šalies viduje su sugeneruotu QR kodu, kurį asmuo gali pateikti atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs naudojantis interneto svetaine www.gpasas.lt;

4. pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtas Europos Sąjungos skaitmeninis COVID pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą pagal Nutarime nurodytus kriterijus, skirtas sudaryti palankesnes sąlygas laisvai judėti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos metu, arba kitas ne Europos Sąjungos šalies skaitmeninis pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą pagal Nutarime nurodytus kriterijus;

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-10