Atviri duomenys

Čia skelbiami Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos  tvarkomi duomenys. Duomenys teikiami neatlygintinai.

 

1.  Išduoti/panaikinti leidimai-higienos pasai 

2. Notifikuoti kosmetikos gaminiai:

3. Biocidinių produktų duomenų bazė 

4. Informacija apie išduotas išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas 

5. Suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai 

6. Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai 

7. Radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatai 

7.1. Elektromagnetinio lauko energijos srauto tankio matavimų duomenys (žemėlapis)

8. Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių  

9. Informacija apie išduotus gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatus

10. RADIOTECHNINIŲ OBJEKTŲ RADIOTECHNINĖS DALIES PROJEKTŲ IR ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS PLANŲ DERINIMO BEI ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS MATAVIMŲ REZULTATAI  (apibendrinta  informacija): 

Radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektų, elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų derinimo ir radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų rezultatų 2019 m. ataskaita

Radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektų, elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų derinimo ir radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų rezultatų 2018 m. ataskaita

Radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektų, elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų derinimo ir radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų rezultatų 2017 m. ataskaita

2015 m. suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai
2015 m. suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai 

Visuomenės sveikatos centrų apskrityse radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektų ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų derinimo bei elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų 2015 metų apibendrinti rezultatai

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-06