Priėmimas dirbti pagal darbo sutartis

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

SKELBIMAS APIE KONKURSĄ

2020 m. kovo 12 d.

 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos skelbia konkursą į Klaipėdos departamento Gargždų skyriaus visuomenės sveikatos specialisto, A2 lygio darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 4,80 iki 5,11 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).

Visuomenės sveikatos specialisto pareigybės paskirtis – įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką.  
 

Pareigybės aprašymas

Reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2. turėti B kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą;
3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos saugą;
6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
8. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

4. užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą);

5. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (pretendentams į darbuotojo pareigas);

6. B kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimo kopiją.

 

Dokumentai priimami: iki 2020 m. kovo 26 d. įskaitytinai (14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo).

Pretendentų atrankos būdas: Testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai, siekiantys dalyvauti konkurse, dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu pm.vataras.lt.

Kontaktai pasiteirauti: tel. nr. (8 5) 261 0862, (8 5) 264 6603, el. p. personalas@nvsc.lt.

 

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

SKELBIMAS APIE KONKURSĄ

2020 m. kovo 12 d.

 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos skelbia konkursą į Klaipėdos departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus visuomenės sveikatos specialisto, A2 lygio darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 4,85 iki 5,16 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).

Visuomenės sveikatos specialisto pareigybės paskirtis – įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką.  

Pareigybės aprašymas


Reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2. turėti B kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą;
3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos saugą;
6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
8. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

4. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

5. užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą);

6. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (pretendentams į darbuotojo pareigas);

7. B kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimo kopiją.

 

Dokumentai priimami: iki 2020 m. kovo 26 d. įskaitytinai (14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo).

Pretendentų atrankos būdas: Testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai, siekiantys dalyvauti konkurse, dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu pm.vataras.lt.

Kontaktai pasiteirauti: tel. nr. (8 5) 261 0862, (8 5) 264 6603, el. p. personalas@nvsc.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-12