Priėmimas dirbti pagal darbo sutartis

Priėmimas dirbti pagal darbo sutartį:

1. Į Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyriaus visuomenės sveikatos administratoriaus pareigas (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) (skelbimo Nr. 86230).

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas, atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį, (koeficiento intervalas nuo 6,5 iki 6,9).

Darbo vieta – Vilnius.

Pretendentų prašymų teikimo terminas – 2023-03-17 (imtinai)

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo internetinėje svetainėje dienos.

Konkursas vyks vadovaujantis 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu „Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas), pretendentai, norėdami pretenduoti į pareigybes, įtrauktas į „Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašą“, prašymus dalyvauti konkurse turi pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema).

Norėdamas dalyvauti konkurse, pretendentas turėtų jungtis į Sistemos Prašymų teikimo modulį, pasirinkdamas paslaugą Pretendavimas į darbuotojo pareigas.

Pretendentas privalo pateikti:

prašymą leisti dalyvauti konkurse;

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,

išsilavinimą patvirtinančius dokumentus,

gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 1 priedą).

Iškilus klausimų prašome kreiptis į Nijolę Norvaišienę, Personalo skyriaus vyriausiąją specialistę, el.p. [email protected], tel. 8 677 41447.


 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-03