Priėmimas dirbti pagal darbo sutartis

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

SKELBIMAS APIE ATRANKĄ

2021 m. vasario 25 d.

 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos skelbia atranką į Informacinių technologijų valdymo skyriaus informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialisto, A2 lygio darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas.  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - 10,00. 

Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialisto pareigybės paskirtis – užtikrinti informacinių sistemų saugą, kuriant ir įgyvendinant elektroninės informacijos saugos politiką. Vertinti informacinių sistemų poreikį, rengti technines užduotis ir specifikacijas, vykdyti jų priežiūrą ir kontrolę. Kurti ir tobulinti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –NVSC) valdomas, tvarkomas informacines sistemas bei programas.

Pareigybės aprašymas

Reikalavimai pretendentams:
1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2. turėti patirties informacinių technologijų srityje;
3. išmanyti informacijos saugos užtikrinimo principus bei atitikti informacinių sistemų saugos įgaliotiniui teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
4. gebėti prižiūrėti informacinių sistemų saugos politikos įgyvendinimą;
5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
7. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų (elektroninės informacijos, kompiuterinių tinklų, informacinių sistemų bei registrų ir pan.) valdymą, saugą bei priežiūrą;
8. išmanyti informacijos saugos užtikrinimo principus bei atitikti informacinių sistemų saugos įgaliotiniui teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
9. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, ir leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
11. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą.
12. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

4. užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą);

5. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (pretendentams į darbuotojo pareigas);

Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija

6. Dokumentą, patvirtinantį darbo patirtį informacinių technologijų srityje.

 

Dokumentai priimami: iki 2021 m. kovo 9 d. įskaitytinai (14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo).

Pretendentų atrankos būdas: Testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai, siekiantys dalyvauti atrankoje, dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu pm.vataras.lt.

Kontaktai pasiteirauti: tel. nr. 8 677 41447, el. p. personalas@nvsc.lt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-25