Apie NVSC

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras savo veiklą pradeda 2016 m. balandžio 1 d. 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos skelbia atranką į Telšių departamento Plungės skyriaus visuomenės sveikatos specialisto pareigas. 

Pareigybės grupė – Specialistai.

Pareigybės lygis – B.

Darbo pobūdis:

Vykdyti specialiosios veiklos srities sveikatos aplinkos užtikrinimo funkcijas, įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką.

Reikalavimai:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos saugą;

4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

Dokumentai priimami iki 2017 m. gegužės 31 d. Gyvenimo aprašymą prašome siųsti: paštu, adresu J. Biliūno 3, LT-87317, Telšiai arba el. p. telsiai@nvsc.lt.

Pretendentai, atitinkantys nustatytus reikalavimus, apie pokalbio datą ir laiką bus informuoti pateiktuose dokumentuose nurodytais kontaktais. 

Kontaktinis asmuo: Lina Mikalainienė, tel. (8 444) 69 991.

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos kokybės politika ir tikslai 

 

Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m. gruodžio mėnesį atnaujinta ir sertifikuota ISO 9001 standarto reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema. NVSC išduotas sertifikatas – tarptautinis pripažinimas, patvirtinantis aukštą institucijos teikiamų viešojo administravimo paslaugų lygį bei specialistų kvalifikaciją.  

Šiuo metu skelbiami konkursai į: 

1. NVSC prie SAM Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 13 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Skelbimo Nr. 35534. Dokumentai priimami iki 2017 m. birželio 8 d.   

Pareigybės aprašymas 

2. NVSC prie SAM Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Skelbimo Nr. 35539. Dokumentai priimami iki 2017 m. birželio 8 d.  

Pareigybės aprašymas 

3. NVSC prie SAM Utenos departamento Zarasų skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Skelbimo Nr. 35494. Dokumentai priimami iki 2017 m. gegužės 31 d.  

Pareigybės aprašymas 

4. NVSC prie SAM Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Skelbimo Nr. 35456. Dokumentai priimami iki 2017 m. gegužės 24 d.  

Pareigybės aprašymas 

 

Pretendentai, siekiantys tapti karjeros valstybės tarnautojais per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:


1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (jame nurodomas pretendento asmens kodas, sutikimas tvarkyti pretendento asmens duomenis, kurie naudojami nustatyti pretendento tapatybei Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, ir elektroninio pašto adresas);
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą; 
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją;
4. užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu užsienio kalbos mokėjimą asmuo yra pasitikrinęs Užsienio kalbos mokėjimo tikrinimo taisyklių nustatyta tvarka.


Telefonai pasiteirauti (8 5) 264 6603, (8 5) 261 0862, 8 659 62160

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-03-31