Apie NVSC

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras savo veiklą pradeda 2016 m. balandžio 1 d. 

Šiuo metu skelbiami konkursai į: 

1. NVSC prie SAM Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Skelbimo Nr. 35174. Dokumentai priimami iki 2017 m. balandžio 18 d.  

Pareigybės aprašymas 

2. NVSC prie SAM Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Skelbimo Nr. 35132. Dokumentai priimami iki 2017 m. balandžio 13 d.

Pareigybės aprašymas 

3. NVSC prie SAM Vilniaus departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Skelbimo Nr. 35126. Dokumentai priimami iki 2017 m. balandžio 13 d. 

Pareigybės aprašymas 

4. NVSC prie SAM Vilniaus departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Skelbimo Nr. 35127. Dokumentai priimami iki 2017 m. balandžio 13 d. 

Pareigybės aprašymas 

5. NVSC prie SAM Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 11 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Skelbimo Nr. 35066. Dokumentai priimami iki 2017 m. balandžio 6 d. 

Pareigybės aprašymas 

6. NVSC prie SAM Kauno departamento Vidaus administravimo skyriaus patarėjo A lygio 13 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Skelbimo Nr. 35012. Dokumentai priimami iki 2017 m. kovo 28 d. 

Pareigybės aprašymas 

 

 

Pretendentai, siekiantys tapti karjeros valstybės tarnautojais per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:


1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (jame nurodomas pretendento asmens kodas, sutikimas tvarkyti pretendento asmens duomenis, kurie naudojami nustatyti pretendento tapatybei Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, ir elektroninio pašto adresas);
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą; 
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją;
4. užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu užsienio kalbos mokėjimą asmuo yra pasitikrinęs Užsienio kalbos mokėjimo tikrinimo taisyklių nustatyta tvarka.


Telefonai pasiteirauti (8 5) 2649 661, 8 659 62160

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos kokybės politika ir tikslai 

 

Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m. gruodžio mėnesį atnaujinta ir sertifikuota ISO 9001 standarto reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema. NVSC išduotas sertifikatas – tarptautinis pripažinimas, patvirtinantis aukštą institucijos teikiamų viešojo administravimo paslaugų lygį bei specialistų kvalifikaciją.  

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-03-31