Viešieji pirkimai

Pirkimo būdas

Pirkimo pavadinimas ir su pirkimu susijusi informacija (skelbimai, konkurso sąlygos ar pirkimo reikalavimai, jų patikslinimai, paaiškinimai, ataskaitos ir kita (jei pirkimas skelbiamas)

(Pastaba. Paspaudus nuorodą ant pirkimo pavadinimo, matysite visą informaciją susijusią atitinkamu pirkimu)

Informacija pateikta leidinio "Valstybės žinios" priede "Informaciniai pranešimai" (jei taikoma) arba kita 

Pirkimo pabaiga (skelbimai apie sutarties sudarymą/nutraukimas (jei taikoma))
Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

Pastato, esančio Savanorių g. 4, Alytuje rangos darbų pirkimas

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį

Apie sutarties sudarymą

-
Mažos vertės skelbiamas pirkimas

Pastato, esančio Lokystos g. 36, Šilalėje, rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo ir rangos darbų pirkimas

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį

Apie sutarties sudarymą

-
Supaprastintas atviras pirkimas

Pastato Vilniaus g. 229, Šiauliuose, atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pirkimas

Apie pradedamą pirkimą

Apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį

Apie sutarties sudarymą

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-17