2018 m. visuomenės sveikatos saugos priežiūros planai

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymas "Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamentų 2018 m. periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės planų patvirtinimo"

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymo "Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamentų 2018 m. periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės planų patvirtinimo" pakeitimas

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M.  PERIODINĖS TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS PLANAS:

Vilniaus apskrities

Kauno apskrities

Klaipėdos apskrities

Šiaulių apskrities

Panevėžio apskrities

Alytaus apskrities

Marijampolės apskrities

Utenos apskrities

Tauragės apskrities

Telšių apskrities

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymas "Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamentų 2018 m. licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos patikrinimų planų patvirtinimo"

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymas dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. VKE-5-(1.2 E) "Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamentų 2018 m. licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos patikrinimų planų patvirtinimo" pakeitimas

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M.  LICENCIJUOJAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PATIKRINIMŲ PLANAS:

Vilniaus apskrities

Kauno apskrities

Klaipėdos apskrities

Šiaulių apskrities

Panevėžio apskrities

Alytaus apskrities

Marijampolės apskrities

Utenos apskrities

Tauragės apskrities

Telšių apskrities

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymas "Dėl rinkai pateikiančių kosmetikos gaminius atsakingų asmenų vykdomos veiklos atitikties 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių reikalavimams 2018 m. periodinės kontrolės plano patvirtinimo"

Priedas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-31